Fiatal gazda pályázat 2016

2016\01\09

Kertészet, Állattenyésztés, többletpontért, de mi tartozik ezekbe

potatoes-5796_640.jpg

Fiatal gazda pályázat

Az előző fiatal gazda kiírásokban jelentős többletpontokat lehetett szerezni a munkaerő-igényes ágazatokra felépített támogatási kérelmekre. A kertészet és az állattenyésztés várhatóan változatlanul favorizált területek lesznek, így érdemes a tervekben elgondolkozni azon, hogy esetleg az egész gazdaságunkat ebbe az irányba tervezzük megvalósítani.

Csak érdekességképpen jelzem, hogy a 2015-ös évben, aki vállalta, hogy majdani gazdaságának legalább 84%-át ezek az ágazatok fogják kitenni, 10 többletpontot kapott, ami a 115 szerezhető pontnak nagyon jelentős hányadát tette ki.

Az alábbiakban jelzem, hogy mi is tartozik pontosan ebbe a két kategóriába:

Állattenyésztés

Kertészet

Lófélék

Burgonya

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha összesen

Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények

Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony (nem járható) takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban

Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony (nem járható) takarás alatt, kertészeti vetésforgóban

Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző

Virágok és dísznövények - szabadföldi és alacsony (nem járható) takarás alatt

Tejhasznú tehén

Virágok és dísznövények - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén

Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi

Juh, nőivarú tenyészállat (anyajuh)

Gyümölcsültetvények, szubtrópusi

Juh, egyéb

Bogyós gyümölcsök

Kecske, nőivarú tenyészállat (anyakecske)

Héjasok

Kecske, egyéb

Minőségi borszőlő ültetvények

Sertés, malacok 20 kg alatt

Egyéb borszőlő ültetvények

Sertés, tenyészkoca 50 kg felett

Csemegeszőlő ültetvények

Sertés, egyéb

Faiskolák

Pecsenyecsirke

Egyéb ültetvények

Tojótyúk

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények

Pulyka

Gomba

Kacsa

 

Liba

 

Strucc

 

Baromfi, egyéb

 

Nyúl, nőivarú tenyészállat (anyanyúl)

 

Méhcsaládok

 

Naposcsibe

 

Előnevelt csirke
Fácán

 

Fogoly
Emu

 

Csincsilla, nőivarú tenyészállat
Dámszarvas
Gímszarvas
Muflon
Vaddisznó

 

Az üzemméret kiszámolásához segítség: KLIKK

2016\01\02

Akik biztosan NEM pályázhatnak 2016-ban!

apple-970352_640.jpg

Álljon itt néhány példa arra vonatkozóan, hogy mely feltételek fennállása esetén nem áll fenn a pályázni szándékozó jogosultsága arra, hogy fiatal gazdák induló támogatásán elinduljon:

 • - 18 évesnél fiatalabb, 41. életévét már betöltötte (40 éves még lehet a kérelem benyújtásakor)
 • - a korábbi években VÁLLALKOZÓI jogviszony keretében nyújtott be területalapú támogatás iránti kérelmet
 • - a 2015-ös évben igényelt területalapú támogatási kérelem a 25.000 STÉ-t meghaladta.
 • - nem rendelkezik megfelelő mezőgazdasági végzettséggel és nem pótolja a kérelem benyújtásáig
 • - a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik 6000 STÉ-nek megfelelő üzemmérettel.

Tanácsadásunk kiterjed a pályázat előkészítésén és megírásán túl a szükséges üzemméret létrehozására, kialakítására, valamint a ráépülő lehetőségek figyelembe vételével a hosszú távú terveknek, lehetőségeknek megfelelő szaktanácsadással. Kapcsolatfelvétel itt!

STÉ kalkulátor segítség

Kövess minket a facebookon!

Bővebben klikk ide!

2016\01\02

Fiatal Gazda 2016 - a LEGFRISSEBB INFÓK!

tree-981183_640.jpg

A meghirdetés legkorábban várható időpontja 2016. április-május hónapok

Az új VP-n belül már csak meglévő üzemmérettel rendelkezők indulhatnak. Ennek a mérete minimum 6000, maximum 25000 STÉ. Kiszámoláshoz segítségért klikk ide.

A pályázat benyújtásáig az induló üzemet létre kell hozni!

Szakmai végzettségre továbbra is szükség lesz, ezek a feltételek várhatóan nem változnak.

Szakmai gyakorlatért továbbra is plusz pont jár majd.

Alapos, jól átgondolt és szakszerű üzleti tervet kell készíteni.

Tanácsadásunk kiterjed a pályázat előkészítésén és megírásán túl a szükséges üzemméret létrehozására, kialakítására, valamint a ráépülő lehetőségek figyelembe vételével a hosszú távú terveknek, lehetőségeknek megfelelő szaktanácsadással. Kapcsolatfelvétel itt!

Előnyt jelentenek a továbbiak:

- magasabb hozzáadott értékű gazdálkodás
- környezeti szempontok érvényesítése
- minőségi rendszerben való részvétel vállalása
- ökológiai gazdálkodás vállalása
- foglalkoztatotti létszám növelése
- megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása


Bővebben itt!

Kövess minket a facebookon!

2016\01\02

Hogyan számolj STÉ-t?

cows-801045_640.jpg

Az új Vidékfejlesztési Program keretén belül kiírandó pályázatok kapcsán gyakran találkozunk a kötelezően előírt STÉ értékkel, mint irányszámmal. A legtöbb pályázat előírja, hogy csak olyan mezőgazdasági termelő nyújthat be támogatási kérelmet, aki legalább 6000 STÉ méretű üzemmel rendelkezik. Az a tapasztalatom, hogy sok gazda nem érti ennek a gyakorlati alkalmazását, így sok esetben megkeresnek bennünket tanácsadás gyanánt olyan gazdák is, akik szeretnének pályázni, de nem felelnek meg a jogosultsági kritériumoknak. Pedig ennek a számnak a megállapítása elemi érdeke minden pályázni szándékozó gazdának, ráadásul ez nem is pályázatírói kompetencia, tehát a pályázatírótól nem várhatja el a gazda, hogy meg tudja állapítani üzemméretét, így ebben igenis el kell mélyülni egy kicsit.

A NAK honlapján megtalálható egy kalkulátor, amely segít üzemméretünk meghatározásához. A következő linken érhető el: STÉ kalkulátor

A Standard Termelési Érték az Ágazatok kibocsátását fejezi ki. A termelési érték tartalmazza az értékesítést, üzemi felhasználást, üzemi fogyasztást és a készletek változásából származó bevételt mind a főtermék, mind a melléktermékek vonatkozásában, nem tartalmazza az állattenyésztésben a szerves trágya értékét, tartalmaz minden termékhez, területhez vagy állatállományhoz köthető támogatást.

Tehát röviden tömören fogalmazva azt tudom vele megállapítani, hogy mezőgazdasági termelésem összesen mekkora jövedelmezőségi szintet jelent a számomra.

Egy egyszerű példa kedvéért Napraforgó és Hízó sertés példájával fogom szemléltetni a gyakorlati működést.

Ha egy gazda tegyük fel csak napraforgót termel, akkor a táblázatba beleírja, a napraforgó sorban a Növénytermesztési főkategórián belül, hogy mekkora területen teszi mindezt. Ebbe a részére bejegyzett földhasználati adatokat kell figyelembe venni, azaz a saját tulajdonban, haszonbérlet útján, vagy egyéb jogcímen használt földeket, amennyiben a földhasználat bejelentésre került a Földhivatalhoz.

Ebben az esetben jelenleg (mivel az érték az Euro árfolyama szerint kerül megállapításra) a példában szereplő gazda 8 hektár napraforgóval már eléri a megkívánt minimális üzemméretet, azaz a 6000 STÉ-t. Ha a gazda fiatal gazdák induló támogatását szeretné igénybe venni, akkor oda legfeljebb 25.000 STÉ értéket fogadnak el, így maximum 31 hektár napraforgóval fogja tudni még az alkalmas üzemméretet produkálni. Hangsúlyozom, hogy ez csak akkor, ha semmi mást nem termel és semmi más állatot nem tart. Ha más növényeket is termel, akkor a megfelelő sorok kitöltésével kaphatja meg a végleges értéket. Ha a példában csak hízó sertéseket veszünk alapul, akkor a 6000 STÉ érték 27 hízó sertés meglétével, a fiatal gazdához szükséges maximum 25.000 STÉ pedig 107 hízó sertéssel érhető el. Az állattenyésztésnél a lényeg az éves átlag, tehát az egész év átlagában kell számolni.

Az STÉ-nél a standard értékek összeállításához használt adatok 12 hónapos termelési időszakot ölelnek át. Azoknál a termékeknél, ahol a termelési periódus rövidebb, mint 12 egymást követő hónap (pl. vágósertés) ki kell terjeszteni 12 hónapra. Amikor a termelési időszak (állattenyésztésnél és hústermelésnél) hosszabb egy évnél (pl. vágómarha), akkor az STÉ együtthatót 12 hónap teljesítményére kell figyelembe venni. Tehát ebből adódóan általánosságban elmondható, hogy állattenyésztés esetében nem a pillanatnyi létszámot vagy a férőhelyek számát, hanem az éves átlaglétszámot kell megadni.

az STÉ értékek a növénytermelésben egy hektárra (gombánál 100 m2-re), míg az állattartásban egy éves átlag állatra (baromfiknál 100 db állatra, méhészetnél 1 db családra) kell meghatározni.

Az üzemméretet közvetlenül euróban fejezi ki.

A tevékenységi irány meghatározásánál figyelembe veszik az egyéb jövedelemtermelő tevékenységeket (gépi bérmunka, élelmiszerfeldolgozás stb.)

Tipp: Mezőgazdasági pályázatok

Kövess minket a Facebook-on!

2015\12\19

Fiatal Gazda Alprogram (FIG)

farmer-826912_640.jpg

Sokan nem tudják, mi a különbség a Fiatal mezőgazdasági termelő, a Fiatal Gazdák induló támogatásában részesült személy között, továbbá azt, hogy mikor melyik fogalmat használjuk, melyiknek mi a lényege.

Kezdjük azzal, hogy a fiatal mezőgazdasági termelő, mint fogalom, nem azonos azzal, aki részesült a Fiatal Gazdák induló támogatásában fogalmi szinten. A fiatal mezőgazdasági termelő ugyanis bővebb fogalom, ilyen személynek azt tekintjük, aki 5 évnél nem régebben gazdálkodik, vagy induló fiatal gazda jelölt, vagy már elnyerve a támogatást induló fiatal gazda. Azért lényeges az elkülönítés, mert a vidékfejlesztési program nem kizárólag a Fiatal Gazdák induló támogatását elnyert termelőket részesíti előnyben az egyes pályázatoknál.

Ugyanakkor a támogatási rendszerben az utóbbi két csoport részére készült külön tematikus alprogram, Fiatal Gazda Tematikus Alprogram néven (FIG). Ennek a programnak az a célja, hogy előmozdítsa a vállalkozóként indulót, hozzájáruljon gazdaságának megerősítéséhez, gyarapítja az ismereteket, szaktudást, valamint mentorálás, szaktanácsadás révén segítse a gazdaság-indítást.

A FIG egyik eleme a Fiatal Gazdák Induló Támogatása.

A másik eleme pedig a ráépülő támogatások csoportja. Ide támogatások tartoznak elkülönített forráskerettel, vagyis külön az induló támogatást elnyert fiatalok számára az egyébként is pályázható programokon belül elkülönített összegekre pályázhatnak. Ide tartoznak a következő támogatási lehetőségek:

 • - Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
 • - Bemutató üzemi programok
 • - Szakmai tanulmányutak, csereprogramok, és gyakornoki programok
 • - Egyéni szaktanácsadás
 • - Csoportos szaktanácsadás
 • - Szaktanácsadók továbbképzése
 • - Állattenyésztési ágazat fejlesztése
 • - Kertészeti ágazat fejlesztése
 • - Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Másik kategória a magasabb támogatásintenzitás csoportja, vagyis azok a pályázatok, ahol a támogatás aránya magasabb a fiatal gazda számára:

 • - Állattenyésztési ágazat fejlesztése
 • - Kertészeti ágazat fejlesztése
 • - Kisméretű terménytárolók és szárítók beruházásai
 • - Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
 • - Innovatív projektek beruházásai - mezőgazdasági termelés fejlesztése

A harmadik kategória a többlet pontszámmal járó műveletek kategóriája, ahol a fiatal gazda minőség plusz pontokkal jár:

 • - Minőségrendszerhez való csatlakozás
 • - Ökológiai gazdálkodásra való áttérés
 • - Ökológiai gazdálkodás fenntartása
 • - Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
 • - Innovatív projektek megvalósítása

Láthatjuk tehát, hogy az alprogram ezekkel a plusz lehetőségekkel ösztönzi a fiatalokat a gazdaságalapításra, majd annak fenntartására és fejlesztésére. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy ezek a többletjogok nem csak az induló támogatás kedvezményezettjét illetik meg, hanem azt is, aki fiatal mezőgazdasági termelői minőségét azáltal prezentálja, hogy 5 évnél nem régebben folytat gazdálkodói tevékenységet. Vagyis a FIG ráépülő támogatásai közül ugyanazok a többletjogok illetik meg a pályázásai során, mint azt, aki Induló Támogatásban részesült.

pályázat mezőgazdaság pályázatírás vidékfejlesztés feltételek kertészet növénytermesztés vissza nem térítendő támogatás fiatal gazda vidékfejlesztési program mezőgazdasági pályázat fiatal gazda 2016 fiatal mezőgazdasági gazdálkodó fiatal mezőgazdasági vállalkozó ráépülő támogatás 40000Euro FIG Redigo Consulting

2015\12\19

Fiatal gazda feltételrendszer

02.jpg

A kiírás célja 2016-ban változatlanul a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági termelő tevékenység hosszú távú megtartása.

A jogosultsági feltételek tekintetében már korábban is jeleztük, hogy változatlanul 18 és 40 év közötti korosztály a támogatás kedvezményezettje.További feltétel, hogy csak megfelelő mezőgazdasági szakismerettel rendelkező természetes személyek igényelhetik a támogatási összeget. Fontos megjegyezni, hogy ebben a kiírásban már elméletileg jogi személyként is lehetőség nyílik elindulni, sőt akár társas vállalkozásként, amennyiben annak kizárólagos tulajdonosa és egyben ügyvezetője megfelel a természetes személyekre előírt kötelezettségeknek. Társas vállalkozásoknál értelemszerűen valamennyi érintett meg kell, hogy feleljen ezeknek a feltételeknek. Fontos, hogy a személyi feltételhez hozzá tartozik, hogy amennyiben nem jogi személyként, hanem természetes személyként indul a pályázó, úgy ezt már ebben a kiírásban vélhetően egyéni vállalkozóként kell majd megtennie, ugyanakkor az egyéni vállalkozói státusz iránti kezdeményezés a pályázat benyújtásakor nem lehet régebbi 6 hónapnál.

A pályázható összeg változatlanul 40.000 Euro, melynek korábban volt szó a megemeléséről, ugyanakkor annak érdekében, hogy minél többen részesülhessenek a támogatásban, végül marad az eredeti összeg.

Változás azonban az is, hogy a korábbi 90% helyett, most már csak 75% lesz előre igényelhető, a maradék 25% igénylésének a módjára is módosulnak a rendelkezések. Eszerint a második részlet, vagyis a támogatási összeg 25 %-a az első részlet igénylése utáni 3. évtől, az üzleti tervnek megfelelő teljesítés után külön kérelemmel válik igényelhetővé, tehát a második részletre minimum 36 hónappal később válik jogosulttá a kedvezményezett.

Változatlan, hogy vannak kötelezően teljesítendő feltételek a megvalósítást érintően. Ide tartozik, hogy legkésőbb a vállalkozói regisztrációt követő évben egyéni vállalkozóként az első adóbevallás be kell nyújtani, az adóbevallás benyújtása után legkésőbb 18 hónapon belül aktív mezőgazdasági termelővé kell válni, a támogatási döntés után legkésőbb 9 hónapon belül az üzleti terv végrehajtását meg kell kezdeni, évente minimum 5 napban kötelező szaktanácsadás igénybevétele, legkésőbb a 4. naptári év elejére főállású egyéni vállalkozóvá kell válni, legkésőbb a 4. naptári év végére az üzleti tervben vállaltakat végre kell hajtani, valamint kötelező képzésen kell részt venni legkésőbb a második támogatási részlet igényléséig.

Jelentős körülmény, hogy a támogatásra az a pályázó lesz jogosult, aki a pályázathoz előfeltételnek számító minimum 6.000, maximum 25.000 STÉ termelési potenciállal rendelkezik. Ezt egyelőre senki nem tudja biztosra, hogy pontosan mikor kell ezzel a "termelési potenciállal" rendelkezni. Egyesek szerint már a megelőző évben, míg mások szerint a pályázat benyújtásakor. Olyanról is lehetett hallani, hogy pluszpont jár majd a megadott üzemmérettel való rendelkezésért.

Ebből adódóan nem tudunk biztosat mondani arra sem, hogy mekkora üzemméretet kell majd prezentálni a kedvezményezettnek, hiszen ha mindenkinek más és más a kiinduló üzemmérete, akkor nehéz egységes feltételrendszert teremteni.

Szintén e két pontban foglaltak kapcsán megint csak felmerül, hogy a kiírás elnevezése: Fiatal gazdák INDULÓ támogatása, tehát ha elvárják a 2015-ös lezárt gazdasági évet, akkor már nem beszélhetünk indulásról véleményem szerint.

A pályázat benyújtásakor előnyt jelent majd az üzleti terv minősége, a pályázó szakmai képzettségi szintje, gyakorlata, a magasabb hozzáadott értékű gazdálkodás, környezeti- és klíma-alkalmazkodás, minőségi rendszerben való részvétel vállalása, ökológiai gazdálkodás vállalása, pozitív foglalkoztatotti hatás, valamint megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása.

Kérdéses, hogy a hátrányos helyzetű településen, valamint az 1000 fő alatti településen, vagy tanyán való lakóhely marad-e. Véleményem szerint nem, hanem áttérünk majd itt is a többi vidékfejlesztési pályázatnak megfelelő Kedvezményezett települési kategóriáira. Részletek a lap alján, kattintás után.

pályázat mezőgazdaság pályázatírás vidékfejlesztés vissza nem térítendő támogatás fiatal gazda vidékfejlesztési program mezőgazdasági pályázat fiatal gazda 2016 fiatal mezőgazdasági gazdálkodó

2015\11\20

Fiatal gazdák induló támogatása VP 6.1.1.

mcdonalds_young_farmers_programme_charles_clack500x327.jpg

Várhatóan 2016 első felében ismét meghirdetésre kerül a méltán népszerű fiatal gazda pályázat, melynek keretén belül induló mezőgazdasági vállalkozók egyszeri jövedelempótló támogatást igényelhetnek.

A várható feltételekről egyelőre keveset tudni, ugyanakkor az már látszik, hogy túlzott mértékben nem fognak megváltozni a kondíciók. Mégis érdemes magunkat átrágni azokon a pontokon, amelyeket már tudunk.

Eszerint változatlanul 18 és 40 év közötti, megfelelő mezőgazdasági szakismerettel rendelkező természetes személyek igényelhetik a támogatási összeget. Fontos megjegyezni, hogy ebben a kiírásban már elméletileg jogi személyként is lehetőség nyílik elindulni, amennyiben annak kizárólagos tulajdonosa és egyben ügyvezetője megfelel a természetes személyekre előírt kötelezettségeknek. Fontos, hogy a személyi feltételhez hozzá tartozik, hogy amennyiben nem jogi személyként, hanem természetes személyként indul a pályázó, úgy ezt már ebben a kiírásban vélhetően egyéni vállalkozóként kell majd megtennie, ugyanakkor az egyéni vállalkozói státusz iránti kezdeményezés a pályázat benyújtásakor nem lehet régebbi 6 hónapnál.

A pályázható összeg változatlanul 40.000 Euro, melynek korábban volt szó a megemeléséről, ugyanakkor annak érdekében, hogy minél többen részesülhessenek a támogatásban, végül marad az eredeti összeg.

Változás azonban az is, hogy a korábbi 90% helyett, most már csak 75% lesz előre igényelhető, a maradék 25% igénylésének a módjára is módosulnak a rendelkezések.

Az üzleti tervet 4 évre kell majd összeállítani, és a létrehozandó vállalkozás legalább 1 fő megélhetését kell, hogy biztosítsa a vállalt időszak végére.

A részletes feltételekkel a következő bejegyzés foglalkozik...

 

 

 

pályázat pályázatírás feltételek vissza nem térítendő támogatás fiatal gazda fiatal gazda 2016 40000Euro

2015\11\20

Bemutatkozás

Kedves Látogató!

Legelőször is üdvözöllek itt a 2016-os "fiatal gazda pályázat" témájában íródott blogomon. Többek között EU-s pályázatírással, projektek menedzselésével foglalkozom, egyéb területek mellett kifejezetten az agráriumot érintően is. Aktív gazdálkodóként magam is kiemelt érdeklődéssel figyelem az aktuális mezőgazdasági pályázati kiírásokat. 

A fiatal gazda egy népszerű pályázati konstrukció, amely évről évre több ezer beadott pályázatot jelent, rengetegen próbálnak hozzájutni a 40.000 Euros támogatási összeghez. Várhatóan az elkövetkező években nem fogják megszüntetni, az érdeklődés pedig töretlen, sőt, egyre nagyobb lesz iránta, egyre többen fogják megpróbálni, amely a verseny növekedését, ebből eredően pedig várhatóan a nyertesek arányának csökkenését fogja magával hozni.

Az elmúlt évek során a sok sikeres pályázat sok sikeres projektet eredményezett, melynek keretében sokan a nulláról indulva életképes, fenntartható gazdaságokat hoztak létre, ügyesen kihasználták a ráépülő lehetőségeket és mára már akár virágzó gazdaságokat alakítottak ki, amelyek komoly fejlődési potenciállal rendelkeznek. Ezzel szemben ugyanakkor rendkívül sok a rossz és negatív tapasztalat is, amelyek nagyobb odafigyeléssel könnyen kiküszöbölhetők lennének. Évente több száz olyan pályázat bukik el, ami simán nyerhetne, ugyanakkor a felkészületlenség, a precizitás hiánya, a rossz döntések sora, a nem megfelelő pályázatíró szakember által elkövetett hibák, vagy épp a kapkodás és a megfelelő előkészítő munka hiánya azt eredményezi, hogy a pályázat nem éri el a szükséges pontszámot, vagy formai hiba miatt értékelhetetlen és elutasításra kerül. Ilyenkor a negatív élményt csalódottság fogadja, hiszen az esetleges hiányok pótlására az eljárásban nincs lehetőség, a fellebbezés pedig szintén kizárólag a határozat közigazgatási bírósági úton történő megtámadását jelenti.

A fiatal gazda pályázatra nem elég összedobni egy pályázati anyagot, beadni, majd aztán felmarkolni a pénzt és élvezni, mint ahogy sok pályázatíró sugallja. Tisztességesen fel kell rá készülni, gondosan át kell gondolni a vállalásokat, nem árt szakember segítségét kérni a tervezett projekt megvalósításának tanulmányozásához, valamint nem elég csak a pályázati kiírás megjelenésekor megtenni a szükséges lépéseket, ugyanis jellemzően rövid idő áll rendelkezésre a pályázat benyújtására. Az a legjobb és legbiztosabb, ha a pályázati kiírás megjelenésére már pontosan tudjuk, hogy mire szeretnénk a pénzt ráfordítani, ennek mik a lehetséges buktatói, azokat miként tudjuk kivédeni, melyek azok a lehetséges vállalások, amelyeket a megvalósítási időszakban előre láthatólag teljesíteni fogunk tudni.

A blog elindításának a célja, hogy figyelemmel kövesse az új pályázati rendszerben kiírásra kerülő fiatal gazda pályázattal kapcsolatos információkat, azokat megossza azokkal, akik pályázni szeretnének, valamint segítséget nyújtson azoknak, akik már aktív fiatal gazdák, továbbá igyekezzen felhívni a figyelmet ennek a lehetőségnek a szépségeire és ezáltal kedvet csináljon másoknak is ahhoz, hogy mezőgazdasági vállalkozásba kezdjenek.

gazdaság pályázat projekt mezőgazdaság pályázatírás vidékfejlesztés kertészet növénytermesztés állattenyésztés vissza nem térítendő támogatás fiatal gazda vidékfejlesztési program VP mezőgazdasági pályázat fiatal gazda 2016 fiatal mezőgazdasági gazdálkodó fiatal mezőgazdasági vállalkozó ráépülő támogatás

süti beállítások módosítása